Samsun İline Göç Eden Trabzonluların Mekânsal Analizi

38

Muhammet
Bahadır, Cevdet Yılmaz, Ali Uzun, Halil İbrahim Zeybek, Mehmet Akif Özçelebi –
Samsun İline Göç Eden
Trabzonluların Mekânsal Analizi

Son yıllarda ekili tarımın yerini devamlı
çalışmayı gerektirmeyen dikili tarımın alması, eğitimde taşımalı sistem ile köy
okullarının kapatılması, yurt dışına gidenlerin geri dönüşlerde şehirlere yerleşmesi,
yeniden devlet eli ile yapılan yerleştirmeler, yükseköğrenim ve iş imkânları,
sezonluk işlerin şehirlerde yoğunlaşması, evlilik vb. konuların göç olayını
hızlandırdığını belirtmektedir (Yılmaz, 2009).

Samsun gerek konum, gerekse gelişmişlik oranı
ile paralel olarak her dönem göç almış ve vermiştir.

Samsun’da yaşayan ve doğum yeri başka illere
ait olan nüfus verileri incelendiğinde Samsun’a en fazla göç edenlerin
Ordulular olduğu tespit edilmiştir. Ordu ilini ise Trabzonlular izlemiştir.

Trabzonluların mekânsal dağılımları
incelendiğinde en fazla İlkadım, Atakum ve Bafra’da toplanmışlarıdır.

Bahadır, Muhammet ve Yılmaz, Cevdet ve Uzun,
Ali ve Zeybek, Halil İbrahim ve Özçelebi, Mehmet Akif. (2017), “Samsun İline Göç Eden Trabzonluların
Mekânsal Analizi
,” Geçmişten Günümüze
Göç
, Ed. Osman Köse, Canik Belediyesi Kültür Yayınları, Cilt: 2, (s. 895-904),
Samsun