Samiri Kimdir, Samiri Olayı, Samiri Nedir

Sâmiri

Sâmiri.Hz. Mûsâ’nın önderliğinde Mısır’dan çıkan Yahudîlerin, Hz.Musâ Tur dağında iken, altın bir buzağı yapıp tapmalarına sebeb olan kişi.

Hz. Mûsâ, Benî İsraili Mısır’dan çıkarıp, Firavun’un şerrinden kurtardıktan sonra, çölde ilerler ve Tur dağına gelir. Hz. Mûsâ, Allah’ın emri üzerine 40 gün ve gece kalıp, İlâhi emirleri almak üzere Tur dağına gider. Fakat İsrailoğulları, Hz. Mûsâ’nın geciktiğini görünce, Mısırlılardan aldıkları zînet eşyalarını, Sâmirî adlı birinin teklifi ile, ateşte eriterek bir buzağı yapar ve ona taparlar. Hadise, Kur’ân’da şöyle anlatılır: “Allah buyurdu: Biz senden sonra kavmini imtihan ettik. Sâmiri onları yollarından saptırdı.” Onlar: Biz kendi arzumuzla sana verdiğimiz vaadden caymadık. Fakat biz o kavmin zînetlerinden bir takım ağırlıklar yüklenmiştik. Onları ateşe atmıştık. Sâmiri onlara bir buzağı heykeli çıkardı ki onun böğürmesi de vardı. Sâmiri ile avanesi: İşte bu sizin ve Mûsâ’nın tanrısıdır. Fakat Mûsâ giderken bunu unuttu dediler (Ta-Ha suresi 20/85,87,88. ayetler). Hz. Mûsâ, Tur dağından döndüğünde kavminin, altın bir buzağı yaparak ona taptıklarını görür ve çok sinirlenir. Ayrılığı süresince yerine vekil bıraktığı, ağabeyi Hz. Harun’a çıkışır. Fakat Hz. Harun, kendisinin bir suçu olmadığını kavminin kendisini dinlemediğini bildirir (Ta-Ha suresi  20/90-94. ayetler).

Bunun üzerine Hz.Mûsâ, Sâmiri’yi sigaya çeker: “Mûsâ, bu işi niçin yaptın ey Sâmiri? dedi. Sâmiri: Ben onların görmediklerini gördüm de, Rasulün ayak basdığı yerden bir avuç toprak aldım ve onu, erimiş mücevheratın içine attım. Böyle bir işe beni nefsim sevketti dedi. Mûsâ: Defol git, sen bütün hayatın boyunca, bana dokunmayın diyeceksin. Ve senin azabın için muayyen bir vakit vardır ki ondan asla vazgeçilmeyecektir. Bir de ibadet edip durduğun ilâhına bak. Biz onu yakacağız, sonra da külünü denize savuracağız (Ta-Ha suresi 20/95-97. ayetler).

İslam’ın peygamberlerde olduğuna inanılan İsmet (masumiyet) inancını paylaşmayan yahudi ve hıristyanlar tahrif olmuş Kitab-ı Mukaddes’e göre ise altın buzağıyı yapan kişinin Harun (Tevrat, Çıkış Bab. 32) olduğuna inanırlar.