Tarih

Sami Dinler Sami Dinleri Nedir, Ne Demektir, Anlamı

Samî Dinler

Hz.Nuh’un oğullarından Sam soyundan gelenlere Samî kavimler denmektedir. Samiler başlıca üç guruba ayrılmaktadır: Kuzey Samîleri (Babilonyalılar, Asurlular) Batı Samîleri (Fenikeliler, Filistinliler, İsrailliler), Güney Samîleri (Arablar ve Habeşler). Sami Dinler denilince genellikle, Ortadoğu bölgesinde ortaya çıkan dinler anlaşılmaktadır ki başlıcaları Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslâmiyet’tir. Sami dinlerin en belirgin özelliği Vahdaniyyet (Tek Tanrı) esasına dayanmasıdır, Yahudilik ve İslâmiyet, tevhid akidesini muhafaza ettikleri halde, Hıristiyanlık, aynı zamanda bir kabul ettikleri üçlü bir Tanrı telakkisine bağlı kalmıştır.