Sallustus Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

25

SALLUSTUS (4-yy) Romalı filozof. Yeni-Platonculuk’un Roma ülkesinde yayılmasına çalışmıştır.

Galler ülkesinde yaşayan Patriciler ailesindendir. Gerçek adı Secundus Sallustius Promatius’tur. Yaşadığı dönemde bilgisi dolayısıyla ünlenen Sallustus, bir süre imparator Constantinus’un buyruğu üzerine Golva valiliğine atandı, imparatorun oğlu Julianus’un davranışlarını izlemekle görevlendirildi. Julianus imparator olduktan sonra Sallustus, onun Persler’leyaptığı savaşa katıldı, Julianus’un ölümünden sonra kendisini imparator seçmek isteyen askerlerin isteklerini geri çevirdi.

Sallustus, Yeni-Platonculuk’un kaynağı olan İskenderiye Okulu’na bağlıdır. Görüşlerini Theoi kai Kosmos (“Tanrılar ve Evren”) adlı yapıtında sergilemiştir. Çoktanrıcılık ile Tektanrıcılık inançlarını uzlaştırmaya çalışmıştır. Tanrı kayrası, evren, tin, anlık, erdem, yönetim, yetkinlik, yazgı, ölmezlik, tinin gövdeden gövdeye göçüşü gibi sorunlara çözüm arayan Sallustus’a göre konunun kavranması simgelerin anlaşılmasına bağlıdır. Her sorun bir simge ile açıklanabilir ve anlaşılması kolaylaşır. Özellikle dinle ilgili konularda birtakım simgeler kullanmak yararlıdır. Çünkü simge hem bilginin derin bir düşünce konusu olmasını, hem de daha çok kimsece kavranmasını sağlar. Simgelerin felsefe, söylence, esin, düşünce ve şiir gibi beş kaynağı vardır. Bu beş kaynağa karşılık beş simge öbeği bulunur: Tanrıbilimin konusu olan ve tanrısal nitelikleri içeren simgeler, doğa olaylarıyla bağlantılı bulunan ve doğa bilimlerini ilgilendirenler, tinin eylemlerini kapsayan ve tinsel söylencelere dayananlar, evrenin değişik bölümlerini ve değişik öğelerini öbekleştiren simgeler, bunlar özdeksel nitelik taşır. Beşincisi de değişik nitelikteki simgeleri içeren ve belli bir öbeğe girmeyen simgelerdir.

• YAPITLAR (başlıca): Theoi kai kosmos, (ö.s.), 1638, (“Tanrılar ve Evren”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi