Saliye Nedir Ne Demektir Anlamı, Divan Edebiyatı’nda Saliye

0
64

Saliyye

Şekil olarak, Divan Edebiyatı nazım türlerinden kaside tarzında olup, konusu itibariyle, büyüklerin yeni yılını tebrik etmek gayesiyle yazılan şiirlere denir. Sâliyyeler Tanzimat’tan önceki dönemde, genellikle devlet büyüklerinin yeni senelerini (Hicrî yılbaşı ) kutlamak üzere onlara sunulur ve karşılığında da câize denilen bahşiş alınırdı. Konuları bakımından, daha çok bir nevi medhiye de denilebilecek sâliyyelerde, yeni yılın getireceği feyiz, bereket, ihsan ve güzelliklerle medhedilen şahıs arasında doğrudan bazı mihasebetler kurulur ve yer yer devirle ilgili bazı bilgiler de aktarılırdı. Sâliyyenin sonunda da giren yeni yılın hangi yıl olduğu, tarih düşürmelerde olduğu gibi, ebced hesabı ile bulunabilecek şekilde mısrâ veya beyit içinde belirtilirdi.