Tarih

Salib Nedir Ne Demek Anlamı, Hıristiyanlarda Salib

Salib (ar.s.)

Arabça asmak veya çarmıha germek suretiyle idam cezasını ifade eden “Salebe” kelimesinden türemiştir. Hıristiyanların büyük saygı gösterdikleri Haç için kullanılır. Bu kelime Kur’ân’da geçmez. Hadîslerde ise, kıyametle ilgili olarak zikredilir. Kıyamet yaklaşınca İsa b. Meryem gökten inerek, Deccal’e karşı mücadele edecek, domuzları öldürecek ve haçı parçalayacaktır. Hıristiyanlar ise, kendi inançlarına göre insanlığı günâhtan kurtarmak için, Hz.İsâ, haç üzerinde can verdiğinden, ona büyük saygı gösterirler.