Salahiye-i Halvetiye Tarikatı Nedir, Tarihi, Kurucusu

0
69

Salahiyye-i Halvetiyye

Abdullah Salahaddin’in ismine nisbetle Salahiyye-i Halvetiyye 18. yy. ortalarında BalIkesirli Abdullah Salahaddin tarafından kurulan Halvetiyye tarikatının kollarından birinin adı. Bütün tarîkat âyin ve merasimlerinde Halvetiyye’nin prensiblerine bağlıdır. Ehl-i sünnet akidesine sadık, zikir ve ibadet esasına dayanan bir tarikattır.