Salah Bitar Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

BİTAR, Salah (1912 – 21 Temmuz 1980)

Suriyeli siyaset adamı. Baas Partisi’ nin kurucularındandır.

Şam’da doğdu. Oldukça varlıklı Sünnî bir ailenin çocuğudur. Şam Üniversitesi’nde ve Paris’te Siyasal Bilimler Okulu’nda öğrenim gördü. 1934’ten 1942’ye değin ülkesinde lise öğretmenliği yaptı. 1940’ta Mişel Eflak’la birlikte Baas Partisi’ni kurdu.

Baas 1918’de Osmanlılar’ın çekilmesinden sonra yoğun siyasal çalkantılar yaşayan Suriye’de milliyetçileri toparlayan bir parti oldu. Orta Doğu’daki bütün Arap devletlerini tek bir yönetim altında toplamayı amaçlayan Baas Partisi programında toplumsal farklılıkları azaltmayı, büyük topraklarda ve sanayi işletmelerinde mülkiyeti sınırlandırmayı ve bazı alanlarda kamulaştırmayı öngörüyordu. Öte yandan özel teşebbüs, mülkiyet ve miras haklarını tanıdığını açıklıyor ve laik bir toplumu savunuyordu.

Bitar 1943’te Fransa ile Lübnan arasında ortaya çıkan çatışmalarda ve 1945-1946’da Suriye’nin bağımsızlığıyla sonuçlanan olaylarda rol oynadı. Baas Partisi’nin çıkardığı el-Baas gazetesinin yazı işleri müdürlüğünü yaptı. 1952 Süveyş sorunu sırasında Baas’ın Ekrem Hurani’nin Sosyalist Parti’siyle birleşmesine önayak oldu. Ancak parti içinde her dönem Arap birliği sorununu sosyalizmden önde tuttu.

Albay Edip Çiçekli’nin (Şişakli) gerçekleştirdiği hükümet darbesinden sonra 1952’de İtalya’ya sığındı ve 1954’te Çiçekli devrilene değin burada yaşadı. Aynı yıl ülkesine dönerek milletvekili oldu. 1956-1958 arası dışişleri bakanı oldu.

Süveyş Kanalı’nın kamulaştırılmasının ardından Mısır’la daha yakın ilişkiler kuran Suriye, Nasır’ın yoğun baskısı ve Baas Partisi’nin de onayıyla 1 Şubat 1958’de Mısır’la birlikte Birleşik Arap Cumhuriyeti’ ni oluşturdu. Bitar, bu birleşik cumhuriyetin kültür ve milli istikamet bakanı oldu. Ancak Nasır’la arasının açılması üzerine Aralık 1959’da görevi bıraktı.