Şakir Kesebir Kimdir, Kısaca Hayatı, Hakkında Bilgi

40

Mehmet Şakir KESEBİR, siyaset ve devlet adamı (Köprülü 1889 -İstanbul 1966).

Mülkiye’yi bitirdi (1910). Balkan Savaşına katıldıktan sonra çeşitli yerlerde kaymakamlık ve mutasarrıf vekilliklerinde bulunan Kesebir, 1920’de Gelibolu mebusu olarak son Meclisi Mebusan’a girdi; daha sonra Millî Mücadele’ye katıldı. 1923’te T.B.M.M.’de Çatalca milletvekiliydi. 1927 ve 1931′-de Edirne, 1935’te Tekirdağ milletvekili seçilerek 1939’a kadar Meclis’te kaldı. Bu arada Dördüncü İnönü (1929-1930), Birinci ve İkinci Bayar (1937-1938) hükümetlerinde İktisat; Yedinci İnönü (1937) ve Birinci Bayar (1937-1938) hükümetlerinde Tarım bakanlığı yaptı.