Edebiyat Sözlüğü

Sakiname Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

edebiyat-sozlugu/kitaplarrrrr” 139″ 123″ Sakiname

Divan edebiyatında gerçek ya da mecaz anlamıyla içki ve içki alemlerinin övülerek anlatıldığı şiir türü. Sakiye (içki sunana) seslenmek yoluyla içkiyi (çokluk şarabı) ve içki meclislerini, adetlerini, içkiyle alakalı bütün düşünce, duygu ve kavramı bazan tasavvufi, bazan da dünyevi işleyen şiirler. Mesnevi şeklinde yazılır. Terkib-i bend, terc-i bend veya kaside şeklinde de görülür.

Konu olarak şarabı, sakiyi, içki meclisini, içki ve kadeh çeşitlerini işleyen eserlere verilen addır. Sakinameler saki ve şaraba övgü ile şarap içme isteği üzerine kurulmuş şiirlerdir. Kendi başına bağımsız bir eser olabileceği gibi, herhangi bir eserin içerisine yerleştirilmiş de olabilir.

Herhangi bir eserin içerisine yerleştirilmiş olan sakinameler’de şair eserini yazarken sakiden ilham yolunun açılması için şarap isteğinde bulunarak sakiye ve şaraba övgülerde bulunur, şarap ister. Çünkü şarap içince zihni açılacak, eserini daha rahat ve daha mükemmel yazacaktır. Ayrı olarak yazılmış saki-nameler ise başlı başına bir eserdir.