Said Halim Paşa Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

25

SAİD HALİM PAŞA (1863-1921) Osmanlı sadrazamı. Uzunca bir süre İttihat ve Terakki’nin önde gelen yöneticilerinden olmuş, İslamcı görüşleriyle tanınmıştır.

Mehmed Said Halim Paşa 19 Şubat 1863’te Kahire’de doğdu, 6 Aralık 1921’de Roma’da öldü. Mısır Valisi Kavaklı Mehmed Ali Paşa’nın torunu ve vezir Halim Paşa’nm oğludur. Özel öğretmenler tarafından yetiştirildi. İsviçre’de siyaset bilimi öğrenimi yaptıktan sonra İstanbul’a gitti. 1888’de Şura-yı Devlet (Danıştay) üyeliğine getirildi. 1901’de yalısında silah ve zararlı kitap ve yayınlar bulundurduğu jurnali üzerine kovuşturmaya uğrayınca önce Mısır’a sonra Avrupa’ya geçerek meşrutiyet yanlılarına parasal ve düşünsel alanda yardımda bulundu.

1908’de II.Meşrutiyet’in ilanı üzerine İstanbul’a döndü. Kadrosuzluk gerekçesiyle Şura-yı Devlet üyeliğinden açığa alınması üzerine İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne girerek 1908 belediye seçimlerinde Yeniköy (Boğaziçi) belediye başkanlığına seçildi. Kasım 1908’de Meclis-i Ayan (Senato) üyeliğine atandı. 22 Ocak 1912’de Şura-yı Devlet başkanı olduysa da 16 Temmuz 1912’de istifa ederek İttihat ve Terakki Cemiyeti genel sekreterliğine seçildi. 24 Ocak 1913’te ikinci kez Şura-yı Devlet başkanı, üç gün sonra Mahmud Şevket Paşa kabinesinde hariciye nazın oldu. 11 Haziran 1913’te vezir rütbesiyle önce sadaret kaymakamlığına, 12 Haziran 1913’te sadrazamlığa getirildi.

Önceki İçerikLeni Riefenstahl Kimdir, Hayatı, Filmleri, Hakkında Bilgi
Sonraki İçerikKeşfü’l-hafâ – el-Aclûnî Kitabı, Konusu, Özellikleri, Hakkında Bilgi