Sahn-ı Seman Medreseleri -Semaniye- Kuruluş, Mimari, Müfredat

Sahn-ı Semân Medreseleri. Fâtih Sultan Mehmed tarafından İstanbul’da kendi adıyla anılan camimin Karadeniz ve Akdeniz cihetlerinde inşa edilmiş bulunan sekiz medresenin adı. Bunun yerine “Semâniye Medreseleri” veyâ “Sekizli Medreseler” de denilirdi.