Tarihi Eserler

Şahmelik Kalesi (Tarihi Mekanlar ve Eserler)

tarihi_eserler_4/sahmelik_kalesi Şahmelik Kalesi

Şahmelik Kalesi Develi ilçesinin Şahmelik köyü yakınlarındadır. Romalılar döneminde yapılan kale, Bizanslılar tarafından da kullanılmıştır. Günümüzde harab vaziyettedir.

Kayseri Develi ilçesinde, Şahmelik Köyü’nün 5 kilometre kuzeydoğusunda bulunan bu kale Roma döneminde yapılmış, daha sonra Bizanslılar tarafından da kullanılmıştır.

Kalenin duvarları moloz taştan yapılmış olup, kare planlı kulelerle sağlamlaştırılmıştır. Kale günümüze gelen kalıntılarından anlaşıldığına göre üç bölümden meydana gelmiştir. Ayrıca bu kale yakınındaki mağaralarla bağlantılı olarak yapıldığından ötürü de savunması daha da güçlenmiştir.

Bu kale günümüze oldukça harap bir halde ulaşabilmiştir.

İlgili Makaleler