Şahmelik Kalesi (Tarihi Mekanlar ve Eserler)

22

Şahmelik Kalesi Develi ilçesinin Şahmelik köyü yakınlarındadır. Romalılar döneminde yapılan kale, Bizanslılar tarafından da kullanılmıştır. Günümüzde harab vaziyettedir.