Sahih Nedir, Ne Demektir, Anlamı

0
85

Sahîh (ar.s.)

Mükelleflerin fiilleri, rükün ve şartlarını taşımakta ise, buna usulü’l-fıkh terimi olarak, “sahîh” (geçerli) denir. Bir fiilin sahîh olması halinde, kendisine o fiilin hukukî sonuçları bağlanır. Şayet bu fiil ibâdetlerden ise, meselâ namaz rükünlerini ve şartlarını haiz bir şekilde ifa etmiş ise mükellefin bununla ilgili sorumluluğu sona erer. Şayet muâmelâttan ise, meselâ nikah akdi rükün ve şartlarını taşır şekilde icra olunmuş ise, bu akde ait (nafaka, neseb, mirasçılık gibi) hukukî sonuçlar yapılan akde bağlanır.