Şah Cihan Kimdir, Hayatı, Tac Mahal’i Yaptırması

Şâh Cihân

Hindistan Türk İmparatorluğu hükümdarı olup Cihângir’in oğludur. Asıl adı Hürrem iken 1616’daki başarılarından dolayı babası tarafından bu ünvan verilmiştir. 1592’de doğan Hürrem, 1622’de büyük kardeşi Hüsrev’i katlederek babasına karşı ayaklandı. Fakat 1623’te mağlub olunca Hindistan’a kaçarak Bengale ve Bi-har’ı işgâl etti. 1625’te babasıyla bir zâhirf antlaşma yaptı. Babası 1627’de öldüğünde Cünnâr’da bulunan Şâh Cihân, iç karışıklıklarla uğraştıktan sonra 1628’de Agra’da tahta çıktı ise de yine kendisine isyan eden Bundelas ve Han Cihân Lodi’nin isyanlarıyla uğraştı. 1613’te çok sevdiği karısı Mümtâz Mahal’in Burhanpur’da doğum esnâsında ölmesi üzerine Şâh Cihân onun için Agra’da Tâc Mahal Türbesi’ni inşâ ettirdi.

1657 tarihine kadar ülkesini genişleten ve bir çok yakın hükümdarlıkları, hakimiyeti altına alan Şâh Cihân, bu tarihte hastalanınca ülke içinde isyânlar yeniden zuhur etti. Bunlar arasından Şâh Cihân’ın oğlu Avrangzib, diğer kardeşleri Dara Şikuh’u ve Sultan Şucâ’ı mağlub ve Murad Bah-şl’.yi öldürttü. Babasını da hapse attırarak 1658’de kendisi tahta oturdu. Şâh Cihân Agra Kalesi’nde mahpus olduğu halde 1666’da 74 yaşında vefat etti.

Şâh Cihân, Hind Timurlularımn en önemiiierindendi. Zamanında Agra, Yeni Delhi, Şâhcânânâbâd İmâr edilmiş ve inşâası yedi yıl süren meşhur Taht-ı Tâvûs vücuda getirilmiştir.