Saf Şiir Yoktur

33

Saf
Şiir Yoktur

Mayakovski,
Eluard, Aragon, Brecht, Neruda

Herhangi bir yapıtın neyi kanıtladığı
söylenemiyorsa bu önemli bir yapıt değildir.

Brecht

Birbiri ardına şiir okurken, (dinleyenlerin
dikkatli bakışlarını görerek) anladım ki kitabım hedefini buluyor.

Neruda

Kitapta kayda değer başka bir şey
bulamadım.

Brecht’e bakarsak yazı öncelikle bir
iddianın peşinde olmalı, Neruda ise işiten insanlardan başka şeye ihtiyaç
duymadan yazabiliyordu…

Broy Yayınları

3. Baskı, Şubat 1994