Sadun Aren kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Sadun Aren kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1922) Türk iktisatçı ve siyaset adamı. Genel iktisat ve Türkiye iktisadı üzerine çalışmalar yapmıştır. 19 Mart 1922’de Erzurum’da doğdu. 1940’ta Eskişehir Lisesi’ni, 1944’te Siyasal Bilgiler Okulu’nu bitirdi. Bir süre, Maliye Bakanlığı’nda stajyer memur olarak çalıştı. 1945’te iktisat ve Maliye Grubu asistanı oldu. 1950’de doçentliğe yükseldi. Bir yıl sonra araştırma yapmak amacıyla İngiltere’ye gitti. Bir süre de İsviçre’de kaldıktan sonra 1956’da Türkiye’ye döndü. Maliye Meslek Okulu’nda öğretmenlik yap­tıktan sonra yeniden Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde görev aldı. 1958’de profesör oldu.

1960-1962 arasında Devlet Planlama Teşkilatı’nda danışmanlık yaptı. Sosyalist Kültür Derneği’nin kurucuları arasında yer aldı. Türkiye işçi Partisi’nde Genel Yönetim Kurulu ve Merkez Yürütme Kurulu üyelikleri yaptı. 1965 genel seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi’nden İstanbul milletvekili seçildi. 12 Mart 1971 hareketinden sonra TİP davasında yargılanarak on iki yıla mahkûm edildi. 1974 affıyla serbest bırakıldı. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Eğitim Dairesi’nde müdür olarak çalıştı. 12 Eylül hareketinden sonra açılan DİSK davasında yargıla­nanlar arasında yer aldı.

Sadun Aren, 1960-1970 döneminde Yön, Sosyal Adalet ve Emek dergilerine, 1974’ten sonra da Politi­ka gazetesine yazılar yazdı. Bilimsel çalışmalarında daha çok mali konularla ilgilendi. Bu konudaki kitaplarının yanı sıra çeviri çalışmaları da vardır.

YAPITLAR:

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 7. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983