Sadri Ertem Kimdir, Hayatı, Edebi Kişiliği

Sadri Ertem. Türk gazeteci, romancı (İstanbul 1900 – Ankara 1943).

Yaşamı

Üsküdar Askeri Rüştiyesi’nde ve Üsküdar İdadisi’nde okuduktan sonra İstanbul Darülfünunu Felsefe bölümünü bitirdi (1920). Kurtuluş Savaşı’nda Ankara’ya geçerek Hakimiyeti Milliye ve Yeni Gün gazetelerinde yazı işleri müdürlüğü yaptı; Cumhuriyet’in ilânından sonra Son Telgraf gazetesinde başyazarlığa başladı (1924). Başyazarlığı sürerken Hükümetin “Takrir-i Sükun Kanunu”na aykırı tutumundan dolayı gazetesi kapatılarak Şark İstiklâl Mahkemesine verildi, fakat beraat etti (1925). Bundan sonra daha ılımlı bir tutum takındı. Başta Vakit gazetesi olmak üzere çeşitli gazete ve dergilerde yazdı; bu arada çeşitli okullarda felsefe öğretmenliği yaptı. Matbuat Umum Müdürlüğünde müşavir iken Kütahya milletvekili seçildi (1939). Ankara’da henüz 43 yaşındayken 12 Kasım 1943’te kalp krizinden öldü.

Edebi Kişiliği

Sadri Ertem ilk hikayesi 1917’de Genç Yolcular’da yayımladı. Cumhuriyet’in ilk yıllarında edebiyattan çok gazetecilikle ilgilendi. Vakit (Kurun) gazetesinde çalışırken çevresinde toplanan gençlerle birlikte hareketli bir hikâyecilik dönemi başlattı (1930-1931). İkinci Dünya Savaşı öncesinde yeni hikayecilerin yetişmesinde etkili olanların başında gelir. Yedigün dergisinde sanat ve edebiyat üstüne yazdığı yazılar da bu bakımdan hikâyeleri kadar etkili olmuştur. Eserlerinin hemen hepsini ömrünün son 12 yılında yazmıştır. Edebî eserlerinin dördü roman, beşi küçük hikâye kitabıdır. Sadri Ertem eserlerinde kuruluşa, anlatıma, dile pek özen göstermez. Buna karşılık konularını gerçekçi bir tutumla ele alışı zamanındaki hikâye anlayışını etkilemesi bakımından önemlidir. Eserlerinin hemen hepsinde, gizli ve yaygın bir mizah, devrimlerin toplum üzerindeki etkisi ve bu etkinin doğurduğu çelişkiler, gerici davranışların gülünç yanlarını belirten bir eleştiri havası görülür.

Eserleri

Hikaye
Silindir Şapka Giyen Köylü (1933),Bacayı İndir, Bacayı Kaldır (1933),Korku, (1934),Bay Virgül (1935)Bir Şehrin Ruhu (1938)
Roman
Çıkrıklar Durunca, (1930), Bir Varmış Bir Yokmuş, (1933), Düşkünler (1935 ),Yol arkadaşları, (1945)
Deneme ve Fıkra
Modern Avrupa İktisat Tarihi, (1934), Bir Vagon Penceresinden, (1934), İmparatoriçe ve Saray, (1934), Politika Felsefesi, (1935), Ankara-Bükreş, (1937),Fikir ve Sanat, (1938),Avrupa’nın İskeleti, (1939),Propaganda I, (1941),Propaganda II, (1942).