Sadaret Sadaret Makamı Nedir, Ne Demektir, Anlamı

0
40

Sadaret

Sadrazamlık yerine kullanılan bir tâbirdir, Kelimenin aslı Arabçada en ileri, en yukarı, göğüs anlamına gelen “sadr”dan gelir. Devletin en büyük temsilcisi padişah olduğu gibi, hükümetin en büyük adamı da sadrazamdır. Bu yüzden ona en önde anlamına sadrazam denilmiştir. Osmanlı ilmiyye ıstılahında ise Kadıaskerlik (Kazasker) payelerinin her birine de “sadaret” denirdi. Çünkü Rumeli ve Anadolu Kadıaskeri kendi bölgesindeki ilmiye mensublarının en büyüğü idi. Onların her türlü işleriyle bizzat Kadıasker meşgul olurdu.