Sabır ve Tahammüle Dair Dini Metin ve Kişiliklerden Anlamlı ve Düşündüren Sözler

Sabır ve Tahammüle Dair Sözler…

Asra yemin olsun ki, İnsan mutlaka ziyandadır. Ancak iman edenler, salih amel (iyi işler) işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır.
Kur’ân-ı Kerim

Muhakkak sizi biraz korku, biraz açlık ve mallardan, canlardan, ürünlerden biraz eksiltmekle deneriz; sabredenleri müjdele.
Kur’ân-ı Kerim

Doğrusu kim Allah’tan korkar ve düştüğü felâkete sabrederse; muhakkak ki Allah iyilik edenlerin mükafatı boşa, çıkarmaz.
Kur’ân-ı Kerim

Her kim sabreder ve suç bağışlarsa, bu hareket arzu edilen en iyi işlerdendir.
Kur’ân-ı Kerim

Sabır, acı bir olayın yaptığı sarsıntıya karşı ilk anda gösterilen tahammüldür.
Hz. Muhammed

Ruyalar/hz-muhammed

Sabır ve tahammül gösteren kimseyi Cenab-ı Hakk sabırlı kılar.Sabırdan daha hayırlı ve geniş bir nimet hiç bir kimseye verilmemiştir.
Hz. Muhammed

Hoşlanmadığın şeye sabretmende büyük fayda vardır.
Hz. Muhammed

Sabır başarının anahtarıdır.
Hz. Muhammed

İman iki eşit parçadır. Yarısı sabır,yarısı şükürdür.
Hz.Muhammed

Allah bir kulu sevince, onu denemeye tabi tutar. Kul sabrederse onu seçkin kılar, şükrederse (onu) temize çıkarır (ıstıfaya tabi tutar).
Hz. Muhammed

Muhakkak ki Allah; yardımı, ihtiyaca göre, sabrı da musibete göre verir.
Hz. Muhammed

İnsanlar arasına girip de onların eziyetlerine sabreden mü’min, insanlar arasına girmeyip onların eziyetlerine sabretmeyenden daha güçlü kuvvetlidir.”
Hz. Muhammed

Başınıza sıkıntı gelirse sabredin; sevinç gelirse şükredin.
Hz. Muhammed

Amelin sırrı, sabırdır
Hz. Ebubekir

Sabredin, her şeyin başı sabırdır.
Hz. Ebubekir

Afiyette olup şükretmeyi, imtihanda olup sabretmeye tercih ederim.
Hz.Ebu Bekir

Şükürle sabır birer binek hayvanı olsalardı, hangisine daha önce bineceğimi kestiremezdim.
Hz. Ömer

Sabırla en üstün yaşama eriştik. Eğer sabrın bir adam olduğu farzedilirse, en iyi adam olurdu
Hz. Ömer

Rızık, zekasızların; mahrumiyet, akıllıların; bela ise sabrın payıdır.
Hz. Ali

Sabrın imandaki yeri, başın vücuttaki yeri gibidir. Sabrı olmayanın imanı olmaz.
Hz. Ali

Sabır, hedefe ulaşmanın anahtarıdır; direnişin sonu zaferdir. Her isteğin gerçekleşmesinin bir vakti vardır; kader, o vakti harekete geçirir (vücuda getirir.)
Hz. Ali

Sabır iki çeşittir: Musibete karşı sabretmek; bu iyi ve güzel bir şeydir; bundan daha güzeli ise, Allah’ın haram kıldığı şeye karşı sabretmektir.
Hz. Ali

Sabır en güzel huy, ilim en güzel süs eşyasıdır.
Hz. Ali

İyilik yapmak, hayır ameli gizlemek, belalara karşı sabırlı olmak ve musibetleri dile getirmemek, cennet hazinelerindendir.
Hz. Ali

Hoşlanmadığına sabretmedikçe hoşlandığını ele geçiremezsin.
Hz. İsa

Sabır ve Tahammüle Dair Filozof ve Edebiyatçıların Felsefik ve Anlamlı Sözleri -1
Sabır ve Tahammüle Dair Filozof ve Edebiyatçıların Felsefik ve Anlamlı Sözleri -2
Sabır ve Tahammüle Dair Mutasavvıf, Alim ve İslam Filozoflarının Anlamlı ve Özlü Sözleri
Sabır ve Tahammüle Dair Ehli Beyt İmamlarından Anlamlı ve Düşündüren Sözler
Sabır ve Tahammüle Dair Mevlânâ Celaleddin’den Anlamlı ve Düşündüren Sözler