Sabır Sözleri Sabıra Dair Ehli Beyt İmamlarından Anlamlı ve Düşündüren Sözler

Sabıra Dair Ehli Beyt İmamlarından Sözler

Sabır, hedefe ulaşmanın anahtarıdır; direnişin sonu zaferdir. Her isteğin gerçekleşmesinin bir vakti vardır; kader, o vakti harekete geçirir (vücuda getirir.)
Hz. Ali

Sabır iki çeşittir: Musibete karşı sabretmek; bu iyi ve güzel bir şeydir; bundan daha güzeli ise, Allah’ın haram kıldığı şeye karşı sabretmektir.
Hz. Ali Ruyalar/hz-ali-ya ali” 161″ 150″

Sabır en güzel huy, ilim en güzel süs eşyasıdır.
Hz. Ali

İyilik yapmak, hayır ameli gizlemek, belalara karşı sabırlı olmak ve musibetleri dile getirmemek, cennet hazinelerindendir.
Hz. Ali

Nimet içerisinde bulunduğunda (Allah’a) şükretmek, bir musibet gelip çattığında sabırlı olmak, şerri olmayan bir hayırdır.
Hz.Hasan

Bir işi incelemekte aşırı hassasiyet göstermek ayrılığa; eleştiri, düşmanlığa; sabırsızlık, rezilliğe; sırrı ifşa etmek, alçalmaya sebep olur. Cömertlik zekanın cimrilik ise gafletin alametidir.
Cafer-i Sâdık

Mü’min dünyada garipir. Dünyada horlanmaya karşı sabırsızlık göstermez; dünya üstünlüğü hususunda onun ehli ile rekabet etmez.
Cafer-i Sâdık

Mü’minin dostu ilim, yardımcısı olgunluk ve hilim, ordusunun komutanı sabır, kardeşi halkla iyi geçinme, babası ise yumuşaklıktır.
Cafer-i Sâdık

Şüphesiz, müslümanın Allah(cc)’ı tanımasının nişanesi ve dininin kemali, yararsız sözleri terketmesi, az cedel yapması, hilimli, sabırlı ve güzel huylu olmasıdır.
Zeynel Âbidin

Kemalin tümü, din hususunda derin bilgi sahibi olmak, musibetlere karşı sabretmek ve geçim masrafını ölçülü bir şekilde ayarlamaktır.
Muhammed Bâkır

Sakın tembellik ve sabırsızlık etme. Çünkü bunlar her şerrin anahtarıdır. Tembellik eden hiçbir hakkı eda edemez. Sabırsızlık eden de hiçbir hakka dayanamaz (biraz sinirlenmekle haktan el çeker).
Muhammed Bâkır

Allah, ihtiyaç miktarınca yardım eder ve musibet miktarınca da sabır verir.
Musa Kazım

Musibet, sabreden kimseye birdir, sabretmeyen kimseye ise ikidir.
Musa Kazım

Ey Hişam! Lokman oğluna şöyle dedi: “İnsanların en akıllısı olmak istersen hakka boyun eğ. Ey oğul, dünya derin bir denizdir, insanların çoğu boğulmuştur onda. Yükü İman, Yelkeni Tevekkül, Kaptanı Akıl, Pusulası İlim, Lengeri Sabır olan Takva gemisiyle o denizde hareket etmelisin.
Musa Kazım

Adamın biri: “Bana nasihat edin.” deyince İmam: “Kabul eder misin?” diye sordu. O adam: “Evet, kabul ederim.” dedi. İmam şöyle buyurdu: “Sabrı kendine yastık et, fakirlikten çekinme, şehvetleri (lezzetleri) terket, heva ve hevese muhalefet et ve bil ki, Allah’ın gözünden uzaklaşamazsınız. Öyleyse nasıl bir halde olacağına dikkat et.”
Muhammed Tâki

Sabır ve Tahammüle Dair Filozof ve Edebiyatçıların Felsefik ve Anlamlı Sözleri -1
Sabır ve Tahammüle Dair Filozof ve Edebiyatçıların Felsefik ve Anlamlı Sözleri -2
Sabır ve Tahammüle Dair Dini Metin ve Kişiliklerden Anlamlı ve Düşündüren Sözler
Sabır ve Tahammüle Dair Mutasavvıf, Alim ve İslam Filozoflarının Anlamlı ve Özlü Sözleri
Sabır ve Tahammüle Dair Mevlânâ Celaleddin’den Anlamlı ve Düşündüren Sözler