Filozoflar

Sabır Sözleri Sabıra Dair Alim ve İslam Filozoflarının Anlamlı ve Düşündüren Sözleri

Sabır ve Tahammüle Dair Mutasavvıf,  Alim ve İslam Filozoflarının Sözleri

Güzel ahlak; bağışlayıcılık, sabır ve tahammüldür.
Hasan-ı Basri

Sabrın en büyüğü, Allah’ın emir ve yasaklarına karşı sabretmektir.
Ka’bül-Ahbar

Günlerin beraberinde getirdiği hadiseler, seni tesiri altına almasın. Sen iyi bir insan olmaya bak. Zaman içerisinde gelen musibetler ve belalardan dolayı sabırsızlık gösterme. Dünyanın bela ve musibetleri devamlı değildir.
İmam Şafii

Bedende baş ne ise, imanda da sabır aynıdır. Başsız beden olmayacağı gibi, sabırsız da iman olamaz.
İmam Gazali

Sabır insana mahsustur. Hayvanlarda sabır yoktur. Meleklerin ise sabra ihtiyacı yoktur.
İmam Gazali

Benim gönlümün kırılmaz sabrı, senin gönlünün de erimez sertliği var.Şu halde sevdiğim, aşk ve sevda yolunda ikimiz de iki katı taşız.
İbn-i Sinâ

Demir mıknatısa aşıktır. Hep ona doğru koşar, zaferde sabra aşıktır ve devamlı ona koşar. 
Sühreverdi

camide” 195″ 189″

Sabır kara bir dikeni yutmak, diken içini parçalayıp geçerken de hiç ses çıkarmamaktadır.
Şeyh Edebali

Murada ermek sabır iledir.
Hacı Bektaş-ı Veli

Bey sabırlı ve sakin olmalıdır. Sabır ve sükunet bey için bir ziynettir; bunlar beyliğin başta gelen meziyetleridir.
Yusuf Has Hacib

Örssen sabırlı, çekiçsen kuvvetli ol.
Türk Atasözü

Bahadırlık ancak tehlikeli bir anda sabredebilmektir.
Timur

Sabırlı ol. Bütün herşey kolay olmadan önce zordur.
Şeyh Sadi-i Şirazi

Sabır, yüzünü ekşitmeden, acıyı yudum yudum içine sindirmektir.
Cüneyd Bağdadî

Hakiki dost Allah gibi mahrem olmalıdır. Dostun çirkinliklerine, hoşa gitmeyen hallerine tahammül etmeli, hatasından incinmemelidir. Dosttan yüz çevirmemelidir, dosta itiraz etmemelidir. Nitekim rahmeti bol olan Allah kullarının ayıplarından, günahlarından, noksanlarından dolayı onlardan yüz çevirmez. Tam bir inayet ve şefkatle, onlara rızkını verir. İşte garazsız, ivazsız dostluk budur…
Şems-i Tebrizi

Sabır, hayrın temelidir.
Abdülkadir Geylani

Sabırlı kulların bu dünyada çektiği cefa, Yüce Allah’ın (C.C) gözünden kaçmaz. Siz bir an olsun O’nun uğruna sabır yolunu tutun, yıllarca ecrini alırsınız. Ömrü boyunca “Kahraman” lakâbıyla gezen, onu bir anlık cesareti sonunda kazanmıştır.
Abdülkadir Geylani

Halinizden şikayette bulunmayın. Sabredin, feryat etmeyin. Doğruluk üzere devam edin. İsteyin, istemekte bıkkınlık göstermeyin. İçinde bulunduğunuz istenmeyen hallerden dolayı ümitsizliğe düşmeyin. Daima ümitli olun. Birbirinize düşman değil, kardeş olun. Birbirinize buğz etmeyin. »
Abdülkadir Geylani

Kulun Allahü teâlâyı sevmesinde samimi olup olmadığı, başına bela ve musibet geldiği zaman ortaya çıkar. Bela ve musibet geldiğinde sabır ve sükun halini muhafaza edebiliyorsa, o gerçekten Allahü teâlâyı seviyor demektir. Musibet ve fakirlik zamanında sebat gösterebilmek bu sevgiye delil ve alamet yapıldı. Birisi Hz. Muhammed’e; “Ben seni seviyorum” deyince; “Fakirlik için bir elbise hazırla” buyurdu. Bir başkası gelip Hz. Muhammed’e; “Ben Allahü teâlâyı seviyorum” deyince; “Bela için elbise hazırla” buyurdu.
Abdülkadir Geylani

Bidâyetin (başlangıç) zorluklarına sabrederseniz nihayetin rahatı size ulaşır.
Abdülkadir Geylani

Haklının sebatı, inat değildir.
Muallim Naci

Şark oturup beklemenin yeridir. Biraz sabırla herşey ayağınıza gelir.
Ahmet Hamdi Tanpınar

Mukavemet ve tahammül gücü olmayanın hamle gücü de olmaz.
Ahmet Hamdi Tanpınar

İnsan ruhunun en az sabredebileceği şey mutluluktur.
Ahmet Hamdi Tanpınar

Kişi sabır ile bulur kemali.
Aşık Veysel

Sabır ve Tahammüle Dair Filozof ve Edebiyatçıların Felsefik ve Anlamlı Sözleri -1
Sabır ve Tahammüle Dair Filozof ve Edebiyatçıların Felsefik ve Anlamlı Sözleri -2
Sabır ve Tahammüle Dair Dini Metin ve Kişiliklerin Anlamlı ve Düşündüren Sözler
Sabır ve Tahammüle Dair Ehli Beyt İmamlarından Anlamlı ve Düşündüren Sözler
Sabır ve Tahammüle Dair Mevlânâ Celaleddin’den Anlamlı ve Düşündüren Sözler