Sabıkin-i İslam Nedir, Ne Demektir, Anlamı

0
41

Sabıkin-i İslam

Sabık geçmiş, önceki, zaman veya rütbe bakımandan ileride oian demek olduğundan tâbir İslâm’ın önde gelenleri manâsına gelir. Bunlar bize göre sahabe ve Tabîîn’dir. Sahabe ve Tabiîne göre de Ehlu’s-suffe ve ilk müslüman olan sahabelerdir (bk. Sahâbe ve Ehlu’s-Suffe).