Ana Sayfa Sosyoloji Din Sosyolojisi Saba Araştırması

Saba Araştırması

0

Saba Araştırması
Din sosyolojisi çalışmalarında özellikle Amerikalı din sosyologlarının sık sık yararlandıkları bir usûl de alan araştırması veya alan çalışması denilen metottur. Bu tür çalışmalarda bilgilerin toplanmasında yazılı kaynakların ve açık mülâkatlarm yanı sıra survey denilen tarama tekniğinden de yararlanılır.