Ana Sayfa Edebiyat Edebiyat Sözlüğü S Harfi Nedir Ne Demektir, Eski Türk Alfabelerinde Ö Harfi

S Harfi Nedir Ne Demektir, Eski Türk Alfabelerinde Ö Harfi

0

S, s.

Türk alfabesinin 2

2. harfidir. “Se” olarak telaffuz edilir. Arab harfli Osmanlı yazı sisteminde “s” sesini karşılamak için üç işaret (seث, sinس sad ص) kullanılmıştır. “S” bir dış ünsüzdür.

“S”nin Fenike alfabesindeki adı “sin”dir. Fenike dilinde “sin” diş demektir. Bu harf de iki dişten müteşekkil olduğu için harfe “sin” denmiştir. Yunan alfabesinde Sigma adı ile belirtilen “s” Latincede, uzun çağlar boyunca bir takım değişikliklere uğrayarak bugünkü şeklini almıştır.

Yenisey ve Orhun kitabeleri gibi eski Türk kitabelerinde, kaim ve ince ünlüler için iki çeşit “s” işareti kullanılmıştır. Sogd asıllı Uygur alfabesinde “s” (ve ş) hususi bir işaretle gösterilmiştir. Harf, başta, ortada ve sonda yazılırken değişik biçimler alır.

Muhtelif Türk lehçelerinde, diğer bazı harflerle yer değiştirdiği olmuştur.