Edebi ŞahsiyetlerFelsefe Yazıları

Ruşen Eşref Ünaydın Kimdir Hayatı, Eserleri

Ruşen Eşref Ünaydın. Türk gazeteci, siyasetçi ve diplomat (D.1892 İstanbul – Ö. 21 Eylül 1959 İstanbul).

Galatasaray Sultanisi’ni ve Edebiyat Fakültesi’ni bitirdi. Askeri Baytar Âlisi’nde, Darülmuallimini Âli’de, Türkçe ve Fransızca öğretmenliği yaptı. Yazarlık hayatına 1914’te mütercimlikle başladı. 1918’de Yeni Gün muhabiri olarak Kafkasya’ya, Tasviri Efkar muhabiri olarak Sivas’a gitti. Dergi ve gazetelerde mülakat ve gezi türünde yazıları yayımlandı.

1920’de Anadolu hükümetinin çağrısı üzerine İnebolu yoluyla Ankara’ya gitti; Türk Kurtuluş S edebiyat/rusen_esref_unaydin” 130″ 202″ avaşı’na katıldı. 1922 yılında Buhara elçiliği başkatibi oldu. Lozan Konferansı’nda matbuat müşavirliği yaptı. TBMM II., III. ve IV. dönemlerinde Afyonkarahisar Milletvekili olarak görev yaptı. Riyaseti Cumhur Umumi Katipliği’nde (Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği), Tiran, Atina, Budapeşte elçiliğinde ve Roma, Londra ve Atina Büyükelçiliğinde bulundu. 1952’de emekliye ayrıldı.

İstanbul’un çeşitli okullarında Türkçe ve edebiyat öğretmenliği görevi yaptı. Vakit Gazetesinde çalıştı. Milli Mücadele yıllarında cephede röportajlar yaptı. 1923’te Afyon milletvekili, 1933’te Cumhurbaşkanı genel sekreteri oldu. Roma, Londra, Atina elçilikleri yaptı. 1952’de emekli oldu. İstanbul’da öldü. Türk edebiyatında röportajlarıyla tanındı. Cepheden yaptığı röportajla Mustafa Kemal Atatürk’ü kamuoyuna ilk tanıtan odur. Bu yönden önemli bir yere sahiptir.

Eserleri

 • Diyorlar ki, (Sanat ve fikir adamlarıyla alanlarına ilişkin sorunları ele aldığı konuşmalar, 1918),
 • Geçmiş Günler, (1919),
 • Tevfik Fikret (1919, Fikret’le ilgili anılar),
 • Ayrılıklar (1923),
 • Damla Damla (1929, 1947; düzyazılar ve şiirler),
 • Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal’le Mülakat (1918’de Yeni Mecmua’da yayımlanan konuşmalar, 1930’da kitaplaştırıldı),
 • Boğaziçi, Yakından (1938),
 • Hatıralar (1943),
 • Atatürk’ü Özleyiş (1957, cephe anıları),
 • Atatürk’ün Hastalığı (1959, Prof. Nihat Reşat Belger’le mülakat).
 • İstiklal Yolunda (1960)
 • Çanakkale’de Savaşanlar Dediler ki (1961)