Rum Suresi Kaçıncı Sure, Kaç Ayet, Konuları, Nüzulü

0
44

Rûm Sûresi

Kur’ân-ı Kerîm’in 30. sûresidir. Mekke’de nâzil olup 60 âyettir. Sûrenin adı

2. âyette geçer.

Hz.Muhammed’in henüz peygamber olduğu yıllarda İran ile Bizans arasında geçen savaşlarda Rumlar İranlılara yenildiler. Müşrik Arablar, kendileri gibi çok tanrıcı olan İranlıları, müslümanlar ise Ehl-i Kitap olan Rumları tuttukları için, Bizans’ın yenilgisi Mekke müşriklerini sevindirmişti. İşte Rûm sûresinin ilk âyetlerinde Rumların bu yenilgisinin geçici olduğu ve birkaç yıl içinde gâlip duruma geçecekleri bildirilmiştir ki, gerçekten 624 yılında Bizans orduları İran’a girdiler.

Rûm sûresinde daha sonra kötülerin akıbetlerinin de kötü olacağı bildirilir. Mü’minlerin uhrevî mükafaatları, inkârcıların cezaları hatırlatılır, Beş vakit namaza işaret eden âyetler yer  alır. Allah’ın yüce kudretinden eserlerinden örnekler yerilir. İnatçı kâfirler karşısında Hz.Muhammed’e sabırlı ve metânetli olması tavsiye edilerek Allah’ın va’dinin mutlaka gerçekleşeceği hatırlatılır.