33Sosyoloji Sözlüğü

RUHÇULUK

 

RUHÇULUK

 

Ruhçuluk, insanüstü
zekalar, ya da kişi­liklerin (ruhların) varlığına ve insanoğlu­nun onlarla
iletişim kurma yeteneğine olan inanca dayalı fikir ve uygulamaları dile ge­tirir.
Ruhçuluk terimi, aynı zamanda daha özgül olarak, özellikle Batılı ülkelerde
medyumların (çoğunlukla bunlar profesyo­nel olarak çalışır) ruhların rehberliği
ve on­larla iletişim kurmayı başarmak için çalıştı­ğı organize bir harekete de
atıfta bulunur.

Felsefi bir terim
olarak ruhçuluk ise, özellikle Fransa’da maddeciliğin (materya­lizm) karşıtı
olarak, varlığın Özünün ve anlamının ruh tarafından belirlendiği ve insa­nı
öbür canlılar ve sıradan insanlardan fark­lı kılan şeyin “ruh”
olduğunu savunan öğre­tiye denir. Daha genel olarak idealizm kap­samında
değerlendirilir.

(SBA)