Ruhbanlık Ruhbaniyet Nedir, Ne Demektir, Anlamı

0
42

Ruhbâniyyet (Ruhbanlık)  (ar. i.)

Arabça korkmak manâsına olan r h b kökünden türeyen Râhib kelimesinin mübalâğa sıygası olan Rehbân’a ait demektir. Büyük bir korku hissiyle dünya işlerini terkederek, riyazet ve ibadetle meşgul olmak demektir. Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle zikredilir: “Sonra onların arkasından peygamberlerimizi gönderdik. Ve onları da Meryem oğlu İsâ ile takib ettirdik. Ona İncil’i verdik. Ona uyanların kaiblerine bir re’feî ve merhamet koyduk. Onlar, bizim kendilerine farz kılmadığımız Rehbâniyyetî ancak, Allah’ın rızasını isteyerek kendileri icad ettiler. Ve ona da hakkıyla riayet etmediler…” (Hadîd suresi/27.ayet). Dünya işlerini tümüyle terkederek, sadece âhiret işleriyle meşgul olmak (Rehbâniyyet), Peygamberimizin hadîsinde belirtildiği gibi dinimizde yoktur.