Rudolph Berlinger kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Rudolph Berlinger kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1907) Alman düşünür. Metafiziği bir bilim olarak geliştirmek istemiştir. Mannheim’de doğdu, aynı kentte öğrenim gör­dü, sonra Unsburg Üniversitesinde profesör oldu. Felsefeye fenomenoloji konularındaki sistematik ça­lışmalarıyla girdi. Kuramcı bir bakış açısına dayana­rak sorunlar tarihi ile ilgili araştırmalar yaptı. Metafi­ziğin bağımsız bir bilim olarak gelişimi üzerinde durarak, ölüm ve yokluk sorunlarını işledi.

Berlinger ’in üzerinde çalıştığı konuların odağım insanla ilgili varlık sorunları oluşturur. Ona göre insanı anlamak için başarılarından yola çıkmak gere­kir. insan ortaya koyduklarıyla kendini açıklar, insa­nın başarıları arasında metafizik alanla ilgili düşünce­lerin önemi büyüktür. Metafizik, kişinin içinde yaşa­dığı doğanın dışında aradığı, bir varlık alanıdır.

Berlinger ’i böyle bir görüşe götüren nedenlerin başında, içinde yaşadığı II.Dünya Savaşı’nın yarattığı sarsıcı bunalımlar, yönetimlerle bireyler arasındaki kopukluk ve güvensizlik, insanın içine itildiği güven­sizlik gelir.

Yapıtlarında değindiği başlıca konular özgürlü­ğün değeri, felsefe tarihi, sanat, teknik ve bilim felsefesidir. Ayrıca Augustinus’un metafiziğini ve Hölderlin’in felsefe düşüncesini de geniş bir biçimde araştırmıştır.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 16. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983