Rudolf von Gneist Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

27

GNEIST, Rudolf von (1816-1895)

Alman hukukçu ve siyaset adamı. Alman idare hukukunun gelişmesine katkıda bulunmuştur.

13    Ağustos 1816’da Berlin’de doğdu, 22 Temmuz 1895’te aynı kentte öldü. Berlin Üniversitesi’nde hukuk öğrenimi gören Gneist, hocası Savigny’nm ve Romantik Okul’un etkisinde kalarak, hukukun yaşayan, değişime uğrayan bir bilim dalı ve evrensel ahlak düzeninin bir parçası olduğu görüşünü benimsedi. 1847’de Berlin Yüksek Mahkemesi’ne üye olduysa da, 1848 Devrimi sırasında izlenen politikalara karşı çıktığı için 1849’da görevinden ayrıldı. 1848’de Berlin Üniversitesi’nde hukuk profesörü oldu.

1845-1849 ve 1858-1875 arasında Berlin Kent Meclisi, 1859-1893 arasında Prusya Meclisi, 1867-1884 arasında imparatorluk Meclisi (Reichstag) üyeliklerinde bulundu. 1870’te üye olduğu Liberal Parti’ de Bismarck’ın yanında, Sosyal Demokratlar’a ve Katolikler’e karşı mücadele etti.

Ingiliz hukuk sistemini ve anayasasını incelediği Englische Verfassungsgeschichte (“Ingiliz Anayasa Tarihi”) adlı kitabında, Ingiliz hukuk sisteminin Almanya’ya uyarlanmasını savundu. Yaşamı boyunca hukuk devletinin savunuculuğunu yapan Gneist, idari mahkemelerin kurulmasını önerdi.

•    YAPITLAR (başlıca): Englische Verfassungsgeschichte, 1882, (“İngiliz Anayasa Tarihi”); Das englische Parlament, 1886, (“İngiliz Parlamentosu”); Der Rechtsstaat und die Verfassungsgeschichte, 1887, (“Hukuk Devleti ve Anayasa Tarihi”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi