Rudolf Martin (antropolog) Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

MARTIN, Rudolf (1864-1925)

Alman, antropolog. Fiziksel antropolojiye yaptığı katkılarla tanınmıştır.

1 Temmuz 1864’te Zürich’te doğdu, 11 Temmuz 1925’te Münih’te öldü. Freiburg Üniversitesi’nde doğabilimleri ve felsefe öğrenimi gördü. Zürich Üniversitesi’nde antropoloji doçenti oldu, aynı üniversitede 1899-1911 arasında profesör olarak ders verdi. 1917’de Münih’e geçti ve hocası Leopold von Ranke’ nin yerini aldı.

Kafatasının içgüdü ve yeteneklerle olan ilgisini inceleyen kraniyoloji, insan bedeni ve kafatası ölçümlerine dayanan antropometri gibi fiziksel antropolojiye bağlı bilim kollarının yöntemleri ve önermeleri üzerine çalışmalar yapan Martin, bu konudaki çeşitli görüşleri Lehrbuch der Anthropologie in ‘ systematischeri Darstellung mit besondererBerüchsicbtigung der anthropologischen Methoden (“Antropolojinin Sistematik Ele Alınışı ve Antropolojik Yöntemler Üzerine Ders Kitabı”) adlı kitabında ele aldı. Fiziksel antropolojide bugün de geçerli olan bazı yöntemler önerdi. Bu bilim dallarında standart bir ölçme yöntemi geliştirerek, çeşitli araştırmaların dağınık sonuçlarını eleştirel bir yaklaşımla bir araya getirdi. Beden ve kafatası ölçümleri için geliştirdiği aletler ve göz rengi tabloları antropologlarca yaygın olarak kullanıldı.

Die Inlandstamme der malayischen Halbinsel (“Malaya Yarımadası’nda Kabileler”) adlı yapıtında yerlilerin ırksal kökenlerini araştırdı; bunların Vedda ve Negrito ırklarından gelmekte olduklarını ileri sürdü. Yaşamının son yıllarında okul çocuklarının beden ölçümleriyle ilgili başarılı çalışmalar yaptı. Martin, Almanya’daki tanımlama ve karşılaştırma yöntemlerine dayalı klasik antropolojinin son yetkin temsilcisi olarak kabul edilmektedir. Yapıtlarının yeni baskıları fiziksel antropolojinin temel yapıtlarından sayılmaktadır.

•    YAPITLAR (başlıca): Lehrbuch der Anthropologie in systematischer Darstellung mit besonderer Berüchsichti-gung der anthropologischen Methoden, 1914, (“Antropolojinin Sistematik Ele Alınışı ve Antropolojik Yöntemler Üzerine Ders Kitabı”); Die Inlandstamme der malayi-schenflalbinsel,1905,(“Malaya Yarımadasında Kabileler”); Anthropometrie, 1925, (“Antropometre”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi