Filozoflar

Roland Barthes (Filozoflar Biyografileri)

Roland Barthes

filozof-2/barthes” 246″ 219″ Roland Barthes (12 Kasım 1915 – 25 Mart 1980)  yılları arasında yaşamış, (Fransızca telaffuz: [ʁɔlɑ baʁt]) Fransız edebiyat kuramcısı, filozof, eleştirmen ve semiotician oldu. Barthes fikirlerini alanları çeşitli bir yelpazede araştırdı ve yapısalcılık, göstergebilim, varoluşçuluk, sosyal teori, Marksizm, antropoloji ve post-yapısalcılık dahil teorisinin okullarda gelişimini etkilemiştir.

Hakkında

Roland Barthes Normandiya Cherbourg kentinde 12 Kasım 1915 tarihinde doğdu.

Sorbonne’da öğrenim gördü. Fransız Bilimsel Araştırma Ulusal Merkezi’de çalıştı. Collège de France’ta göstergebilim dersleri verdi.

Göstergebilimin kurucu isimlerinden birisidir. Aynı zamanda, postmodern düşüncenin de kurucu öncülerinden sayılır.

Barthes’ın düşünce evrimini sınıflandırmak kolay değildir. Çünkü onun yapısalcılık’tan postyapısalcılık’a uzanan düşünsel serüveni kolayca sınıflandırmaya elverişli değildir. Onu hem postmodern felsefe’nin oluşturucuları arasında saymak, hem de bizzat postmodern düşüncenin en özgün kuramsal uygulayıcılarından biri olarak anmak gerekir. Düşünsel serüvenini anlamak için çalışmalarının seyri izlenebilir.

1950’li yıllar Barthers’ın yazın çalışmalarının başlangıç yıllarıdır. Bu yıllardan itibaren, dilbilimle, edebiyatla, müzikle, göstergebilimin bir bilim olarak kuruluşuyla uğraşacak, giderek boyut değiştiren ve derinlik gösteren bir yönde yapıtları ortaya çıkacaktır.

Barthers, dilbilim’in (Sausaure’cü Dilbilim) tezlerini göstergebilimine taşımaya çalışır. Çünkü belli bir noktadan sonra onun için her şey gösterge dizgeleri olarak okunabilecek bir görünüm alır. Günlük hayattaki rastgele öğelerden yüksek sanat yapıtlarına her şey bir gösterge olarak analiz edilebilir ve edilmelidir. Onun göstergebilim anlayışı bu noktada bu gösterge dizgelerini anlamak, işleyiş yapılarını çözmek ve dolayısıyla anlam dünyasının yapısını açıklamak çabasından ileri gelir.

Eserleri

* Essais critiques (1981), Editions du Seuil:Paris.
* Le Degre zero de l’ecriture suivi de Nouveaux essais critiques (1972), Editions du Seuil:Paris.
* Le plaisir du texte (1973), Editions du Seuil:Paris.
* Literature et realite (1982), Editions du Seuil:Paris.
* Michelet (1988), Editions du Seuil:Paris.
* Mythologies (1957, Seuil:Paris.
* Oeuvres completes (1993), Editions du Seuil:[Paris].
* Poetique du recit (1977), Editions du Seuil:Paris.
* Recherche de Proust (1980), Editions du Seuil:Paris.
* S /Z (1970), Seuil:[Paris].
* Sade, Fourier, Loyola (1980), .Editions du Seuil:Paris.
* Sur Racine (1979), Editions du Seuil:[Paris]
* Systeme de la mode (1967), Editions du Seuil:Paris.
* “Éléments de sémiologie” (1964), Communications 4, Seuil:Paris.
* “Préface” (1978), La Parole Intermédiaire, F. Flahault, Seuil:Paris

İngilizce Yayınlanmış Eserleri

* A Barthes Reader (1982), Hill and Wang, New York.
* A lover’s Discourse : Fragments (1990), Penguin Books:London.
* Camera Lucida : Reflections on Photography (1981), Hill and Wang :New York.
* Criticism and Truth (1987), The Athlone Pr.:London.
* Elements of Semiology (1968), Hill and Wang:New York.
* Image, Music, Text (1977), Hill and Wang:New York.
* Incidents (1992), University of California Press:Berkeley.
* Michelet (1987), B.Blackwell:Oxford.
* Mythologies (1972), Hill and Wang:New York.
* New critical essays (1990), University of California Press:Berkeley.
* On Racine (1992), University of California Press:Berkeley
* Roland Barthes (1988), Macmillan Pr.:London.
* The Eiffel Tower, and other mythologies (1997), University of California Press:Berkeley.
* The Fashion system=[Systeme de la mode] (1967), University of California Pr.:Berkeley.
* The Grain of the Voice : interviews 1962-1980 (1985), Jonathan Cape : London.
* The Pleasure of the Text (1975), Hill and Wang:New York.
* The Responsibility of Forms : Critical essays on music, art, and repre (1985), Basil Blackwell:Oxford.
* The Rustle of Language (1986), B.Blackwell:Oxford.
* The Semiotic Challenge (1994), University of California Press Berkeley.
* Writer Sollers (1987), University of Minnesota Press:Minneapolis.
* Writing Degree Zero (1968), Hill and Wang:New York.

Türkçeye Çevrilen Eserleri

* Anlatılanların Yapısal Çözümlemesine Giriş (1988), Gerçek:İstanbul.
* Ara Olaylar (1999), Kaf Yayıncılık.
* Bir Aşk Söyleminden Parçalar (1996), Metis Yayınları.
* Camera Lucida Fotoğraf Üzerine Düşünceler (2002), Altıkırkbeş Yayınları.
* Çağdaş Söylenler (1990), Hürriyet Vakfı:İstanbul.
* Çağdaş Söylenler (1998), Metis Yayınları.
* Eiffel Kulesi (1996), İyi Şeyler Yayıncılık.
* Göstergebilimsel Serüven (1993), Yapı Kredi Yayınları.
* Göstergeler İmparatorluğu (1996), Yapı Kredi Yayınları.
* Göstergebilimsel Serüven (1999), Kaf Yayıncılık.
* Göstergebilim İlkeleri (1979), Kültür Bakanlığı:Ankara.
* Göstergebilim İlkeleri (1986), Sözce:Ankara.
* Roland Barthes (1998), Yapı Kredi Yayınları.
* Roman ve Gerçeklik Etkisi (2002), Donkişot Yayınları. (Ian Watt ile birlikte)
* S / Z (1996), Yapı Kredi Yayınları.
* Yazı Nedir? (1987), Hil Yayınları, İstanbul.
* Yazı ve Yorum Roland Barthes’dan Seçme Yazılar (1999), Metis Yayınları.
* Yazının Sıfır Derecesi (2003), Metis Yayınları.
* Yazı Üzerine Çeşitlemeler – Metnin Hazzı (2006), Yapı Kredi Yayınları.
* Bir Deneme Bir Ders: Eiffel Kulesi ve Açılış Dersi (2008), Yapı Kredi Yayınları.