Roger Daval – Fransız Düşünce Tarihçesi

Zamanımızın ruhu, hürriyet ruhudur (Diderot)

…Gargantua’nın fikirleri iki noktada toplanır. İnsanın eğitimiyle şahsiyetinin teesisi ve tabiat kanunlarına uygun hayal şekli.
Rabelais ve Montaigne, hikmet ve ahlak konularına hakimdirler.

Descartes’ın araştırma koşulları,
acele etme,
zoru parçalara böl,
varileri kolaydan zora doğru sırala,
sadeleştir,

Şüphe, hakikatin araştırılması için zorunludur.
Pascal’a göre bulmak, ispat etmek ve yanlıştan ayırt etmek, hakikatin araştırılması şekilleridir.
Bossuet, kraliyet yalakası,
İnsanlar bir arada yaşamaya meyyaldirler.
Ancak insan, insan için bir kurttur.
Hükümdar tanrının vekilidir.
Janseizm, inisiyatifi insanın eline verdiği için Bossuet tarafından tehlikeli bulundu.

Montesque’nun amacı da hangi tarz topluluğun insan için yararlı olabileceğiydi.

Voltaire -> Hümanizm

Laikliği tesis eden ansiklopedicilerdir.
“Hürriyet herşeyden daha önemlidir. Zira tabiat insanı özgür yaratmıştır.” Rousseau
“İnsan başkaları için yaşarken bile kendi için yaşamış olur.” Concordet

Yasalar milli iradenin sembolüdürler.

Saint Simon
Herkesin çalıştığı bir çeşit sanayi ütopyası kurdu.

Prudhon’a göre çalışmak tanrının mesaisini idame ettirmektir.

Comte ile birlikte sosyoloji mutlak bilim oldu.

İnsanlığın hissi gelişimi bencillikten arınmasıyla başlar. Davranışların formülü -> başkaları için yaşamak.

Özgürlük -> benliktir. (Bergson)

Şiddet azınlığın güç istencine karşı güçlü olanın tepkisidir. Georges Sorel

Fransız düşüncesi tamamen insan merkezlidir.
Fikri gelişimini bu sınır dahilinde sürdürmektedir.

Çeviren: Mehmet Ulaş
Hareket, 68