Robert Woodrow Wilson Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

53

WILSON, Robert Woodrow (1936)

ABD’li astrofizik bilgini. Evrenin ilk evrelerinden artakaldığı sanılan fon ışımasını saptamıştır.

10 Ocak 1936’da Texas Eyaleti’nin Houston kentinde doğdu. 1957’de Rice Üniversitesi’nden fizik dalından lisans, 1962’de California Institute of Tech-nology’den (CIT) doktora derecesi aldı. Bir yıl CIT’de doktora sonrası araştırma görevlisi olarak çalıştıktan sonra California Üniversitesi’ne bağlı Bell Laboratuvarları’nın teknik kadrosuna katıldı. 1976’da getirildiği Radyo Fiziği Araştırma Bölümü’nün başkanlığını bugün de (1985) sürdürmekte olan Wilson, yarısı P.Kapitsa’ya verilen 1978 Nobel Fizik Ödülü’ nün öbür yarısını, çalışma arkadaşlarından A.A.Pen-zias ile paylaşmıştı.

1964’te Bell Laboratuvarları’nın, büyük bir keçi boynuzuna benzeyen bir antenle duyarlılığını artırdıkları radyoteleskopunu 4,080 MHz’lik bir frekansa ayarlayıp uzayın derinliklerine yönelten Wilson ve Penzias, bilinen kaynakların hiçbirinin ulaşamayacağı yeğinlikte bir mikrodalga yayınını saptadılar. Amaçları Gökada’yı çevreleyen gaz kümesinin mikrodalga yayınımım ölçmek olan iki araştırmacının şaşkınlığı bir ay sonra, radyoteleskopları uzayın başka bir bölgesini gösterdiği halde yine aynı yayınımla karşılaştıklarında daha da arttı. Bir ay arayla yinelenen ve Yer’in dönüşü yüzünden her biri uzayın başka bir bölgesine yönelen gözlemler hep aynı sonucu veriyordu. Frekansı ve yeğinliği uzayın her bölgesinde aynı kalan bir mikrodalga yayınımı vardı. Wilson ve Penzias için bir gizden öteye gitmeyen bu buluşun açıklamasını yapan ve evrenin başlangıcıyla ilgili “büyük patlama” kuramıyla ilişkisini kuran Princeton Üniversitesi’nden Robert Dicke (1916) oldu. Aynı yıllarda, evrenin ilk evrelerinde ortaya çıkmış ve G.Gamow’un öne sürdüğü gibi evrenin genişlemesi yüzünden giderek soğuyup günümüze ancak birkaç Kelvin derecelik bir sıcaklıkla ulaşabilmiş olması gereken, Planck kara cisim tayfındaki “fon ışıması”nı saptamaya çalışan Dicke ve arkadaşları, Wilson ve Penzias’ın bir rastlantı sonucu yakaladıkları ışımanın aradıkları ışımayla aynı özellikleri taşıdığını gördüler.

Böylece Wilson ve Penzias’m gözlemleriyle, Dicke’ nin kuramsal çalışmaları birbirini tamamlamış ve evrenin geçmişte bir büyük patlama yaşadığını öne süren kuramlar değerli bir dayanağa kavuşmuşlardı.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi