Robert S. Woodworth Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

29

WOODWORTH, Robert Sessions (1869-1962)

ABD’li psikolog. İşlevselci akımın önde gelen temsilcilerindendir.

17 Ekim 1869’da Massachusetts Eyaleti’nin Belc-hetown kentinde doğdu, 4 Temmuz 1962’de New York’ta öldü. Bir din adamının oğlu olan Wood-worth, liseyi bitirdikten sonra aldığı bursla felsefe ve psikoloji öğrenimi yaptığı Harvard Üniversitesi’nden 1897’de mezun oldu. Columbia Üniversitesi’nde doktora çalışmasını iradi davranışları konu alan teziyle 1899’da tamamladı. Bilgi alanım genişletmeye özel bir önem veren Woodworth, 1900’de Ne w York’ta ve 1902’de Iskoçya’da Edinburgh kentinde dönemin ünlü fizyologlarıyla birlikte araştırmalar yaptı. 1903’te Columbia Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde öğretim üyesi oldu. 1912’de Almanya’ya geçerek Wundt’la tanıştı. 1914’te Amerikan Psikoloji Birliği başkanlığına seçildi. 1956’da Amerikan Psikoloji Vakfı’nın ilk Altın Madalya ödülünü aldı. 1958’de emekliye ayrıldı.

Psikolojiye yöntemsel yaklaşımı işlevselci nitelikte olan Woodworth’u ilgilendiren temel konu davranışları belirleyen koşulların incelenmesi oldu. Woodworth, canlı organizmayı dikkate almaksızın sadece uyaran-tepki açısından davranışı incelemenin yetersiz olduğunu düşünüyordu. Bu nedenle davranışların çözümlenmesinde içebakış yönteminin de kullanılması gerektiğini savundu. Ne psikolojide ne de öteki bilim dallarında nesnellik adına gözlemcinin varlığını yadsımak olanaklıydı. Doğru olan davranışçıların yaptığının tersine gözlemciyi bilerek işin içine sokmaktı. Woodworth, ayrıca insan davranışının açıklanmasında dürtü ve mekanizma kavramlarının kullanılmasını önerdi. Son dönemlerde davranışı temel alan bir güdülenme (motivation) kuramı oluşturmaya çalıştı.

Çok sayıda yayımı bulunan Woodworth’un kitaplarının önemli bir bölümü psikoloji öğreniminde temel başvuru yapıtları haline gelmiştir.

•    YAPITLAR (başlıca): Dynamic Psychology, 1918,(“Dinamik Psikoloji”); Psychology, 1921, (“Psikoloji”); Contem-porary Schools of Psychology, 1931, (“Çağdaş Psikoloji Okulları”); Dynamics of Behavior, 1958, (“Davranışın Dinamikleri”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi