Robert Recorde Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

31

RECORDE, Robert (ykş. 1510-1558)

İngiliz, matematikçi. İngiliz Matematik Okulu’nun kurucusu olarak tanınır.

Galler’deki Tenby’de doğdu, Londra’da öldü. Oxford Üniversitesi’ni 1531’de bitirerek, Oxford ve Cambridge üniversitelerinde matematik dersleri verdi. 1545’te Cambridge Üniversitesi’nden tıp doktoru unvanım aldıktan sonra VI.Edward ve I.Mary’nin özel hekimliğini üstlendi. 1549’da Bristol Darphanesi’nde denetçi oldu; 1551-1553 arasında İrlanda gümüş madenlerinde ve Dublin Darphanesi’nde çalıştı. 1557’de bir borcundan dolayı ya da daha büyük olasılıkla İrlanda gümüş madenleriyle ilgili bir skandal yüzünden hapse atıldı ve ertesi yıl hapishanede öldü.

Recorde İngiliz matematiğinin kurucusu sayılır. İngilizce’deki ilk matematik ve astronomi kitaplarını yazmış, kolay okunan ve öğretici olan bu kitaplar en azından bir yüzyıl geçerliğini sürdürmüştür. İlk kitabı olan The Ground ofArtes (“Sanatların Temeli”), pratik hesap yöntemlerini, örneğin Arap rakamlarıyla işlem yapılmasını, kesir ve orantı hesaplarım, ticari aritmetik konularını içerir. Ticaretin önem kazandığı I.Elisabeth İngiltere’sinde büyük gereksinim duyulan ve bu yüzden çok tutulan bu kitabın 1601’e kadar on sekiz, 17.yy’da da on bir baskısı yapılmıştır. Recorde, ikinci kitabı olan The Castle of Knowledge’da (“Bilginin Kalesi”) astronomiyi konu alır ve İngiliz okurlarına ilk kez Kopernik sistemini tanıtır. The Pathwaie to Knotvledge (“Bilgiye Giden Yol”) adlı yapıtı, Eukleides’in Elemanlar adlı kitabının kısaltılarak İngilizce’ye çevrilmiş bir özeti, The Whetstone of IVitte (“Aklın Bileytaşı”) adlı son yapıtı ise, denklem çözümü, kök alma ve irrasyonel sayılar gibi konuların işlendiği bir cebir kitabıdır. Alman kaynaklarına dayanılarak yazıldığı anlaşılan bu kitapta eşitliği göstermek üzere ilk ke2 = işareti kullanılmıştır.

• YAPITLAR (başlıca): The Ground of Artes, 1540, (“Sanatların Temeli”); The Castle of Knotvledge, 1551, (“Bilginin Kalesi”); The Pathsvaie to Knotvledge, 1551, (“Bilgiye Giden Yol”); The Whet$tone ofWitte, 1557, (“Aklın Biley-taşı”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi