Robert Owen Kimdir Hayatı, Eserleri, Sosyalizmi, Hakkında Bilgi

46

Owen, A New View of Society’âeki (“Yeni Bir Toplum Görüşü”) makalelerinden ikisini 1813’te yayımladığı ve New Lanark deneyiminden yola çıkarak oluşturduğu, eğitim ve sanayinin örgütlenmesine ilişkin ilkelerini açıkladı. Owen’a göre, insanın kişiliği, içinde yaşadığı ortam tarafından belirlenmekteydi ve uygun toplumsal koşullar sağlanırsa insanların toplumsal ve ahlaksal düşünceleri istenilen biçimde değiştirilebilirdi. Owen’a göre “suç işlemek üzere eğitilen, sonra da bu suçları işledikleri için cezalandırılan emekçi yoksullar ve okutulmamış serseriler”in yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve eğitilmesi için, New Lanark deneyimi tüm sanayiye yaygmlaştırıl-malıydı. Owen, bu doğrultuda çaba göstermeye başladı ve 18 yaşından küçük işçilerin iş saatlerini sınırlayan, 10 yaşından küçük çocukların çalıştırılmasını yasaklayan, hükümetin işyerlerini denetlemek için fabrika müfettişleri atamasını öngören bir fabrika reformu çıkarılması ve işsizliği önlemeye yönelik önlemler alınması için yasama organlarını etkilemeye çalıştı. 1819’da, kadınların ve çocukların çalıştırılma saatlerini kısıtlayan ama Owen’ın istemlerinin bir hayli gerisinde kalan bir yasa çıkarıldı.