Robert Musil Kimdir, Hayatı, Kitapları, Hakkında Bilgi

MUSIL, Robert (1880-1942)

Avusturyalı romancı. I. Dünya Sava-şı’yla parçalanan bir kültürün insanların yazgısında yarattığı olumsuz etkileri yergici bir biçimde dile getirmiştir.

6 Kasım 1880’de Klagenfurt’ta doğdu, 15 Nisan 1942’de Cenevre’de öldü. Eski bir asker ailesinden
geliyordu. Bir süre askeri okulda topçuluk eğitimi gördükten sonra, ayrılıp felsefe ve makine mühendisliği okudu. 1911-1914 arasında Viyana Teknik Üniversitesi’nde kütüphanecilik yaptı. Bir yandan da felsefe ve edebiyat ile ilgilendi. 1914’te Die nette Rundschau dergisinin yayın yönetmenliğini yaptı. I. Dünya Savaşı’ndan sonra 1920-1922 arasında Viyana’ da Ordu Bakanlığı’nda danışmanlık etti. Bir yandan da tiyatro eleştirileri ve denemeler yazdı. Berlin’e gitti, ama Nasyonal Sosyalistler’in başa geçmesi üzerine 1933’te Viyana’ya geri döndü. 1938’de Zürich üzerinden Cenevre’ye geçti. Yaşamının bundan sonrasını orada geçirdi.

Musil, ilk romanı Die Verwirrungen des Zöglings Törless’de (Öğrenci Törless’in Bunalımları) bir gencin erginlik çağı yaşantılarını, yatılı okuldaki kötü olayları ayrıntılı psikolojik çözümlemelere giderek anlatır. Başyapıtı, tamamlayamadığı Der Mann ohne Eigens-chaften’dir (“Niteliksiz Adam”). Bunda “niteliksiz adam” Ulrich’in çalkantılı I. Dünya Savaşı döneminin önemli kişilikleri, olayları ve düşünceleri ile ilişkilerini ele alır. Yaşamına bir düzen vermek isteyen Ulrich karşısında savaşı bulmuştur. Musil’e göre 1914, bir kültürün çöküş yılıdır. Bu çöküş, romanda büyük bir yalınlık ve iğneleyici bir üslupla anlatılır. Çöküş döneminin geniş bir görünümü verilir. Dünya parçalanmış, insan artık niteliksiz yaşamaktadır. Bu parçalanmışlığı yaşayan Ulrich, gerçek yaşamın yasalarını aramaktadır.

•    YAPITLAR (başlıca): Roman: Die Veruıirrungen des Zöglings Törless, 1906, (Öğrenci Törless’in Bunalımları, 1972); Grigia, 1923; Der Mann ohne Eigenschaften, 3 cilt, 1930-1943, (“Niteliksiz Adam”). Öykü: Die Portugiesin, 1923, (“Portekizli Kadın”); Drei Frauen, 1924, (“Üç Kadın”). Oyun: Die Schmarmer, 1921; Vinzenz und die Freundin bedeutender Mânner, 1924, (“Vinzenz ve Önemli Adamların Sevgilisi”). Deneme: Beitrag zur Beurteilung der Lehren Machs, 1908, (“Mach Öğretilerinin Değerlendirilmesine Katkılar”); Uber die Dummheit, 1937, (“Aptallık Üzerine”); Tagebücher, Aphoris-men, Essays und Reden, (ö.s.), 1955, (“Günceler, Özdeyişler, Denemeler ve Konuşmalar”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi
vikipedi, ekşi