Robert Morrison MacIver Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

22

MACIVER, Robert Morrison (1882-1970)

İskoç asıllı ABD’li sosyolog ve siyasal bilimci. Siyasi kurumlar ve toplumun işleyişi arasındaki etkileşimi incelemiştir.

17    Nisan 1882’de Iskoçya’da Stornoway’de doğdu, 15 Haziran 1970’te ABD’de New York’ta öldü. Edinburgh ve Oxford üniversitelerinde klasik edebiyat, felsefe ve dil öğrenimi gördü. 1907-1915 arasında Aberdeen Üniversitesi’nde siyasal bilim ve sosyoloji dersleri verdi. 1915-1927 arasında Toronto Üniversi-tesi’nde siyasal bilim profesörlüğü ve bölüm başkanlığı yaptı. 1927’de ABD’ye gitti ve 1929’a değin Columbia Üniversitesi’ne bağlı Barnard College’m iktisat ve Sosyoloji Bölümü’ne başkanlık etti. 1929’da Columbia Üniversitesi’ne geçerek 1950’ye değin siyasal felsefe ve sosyoloji profesörlüğü görevlerinde bulundu. 1940’ta Amerikan Sosyoloji Derneği’nin başkanı olan Maciver,1963-1966 arasında New York’ taki New School for Social Research’ün başkanlığını yaptı.

Maciver sosyoloji ve siyasal bilim üzerine çalışmalarıyla toplumsal, siyasi ve ahlaki felsefenin çeşitli kuramsal sorunlarına çözüm bulmaya çalışmıştır. Maciver’in siyaset kuramına en önemli katkısı, devleti daha kapsamlı bir birlik olan toplum tarafından yaratılan ve ona hizmet eden bir araç olarak görmesi alanında olmuştur. Ona göre devlet toplumsal düzeni sağlamak için kurulan bir birliktir. 1926’da yayımladığı The Modern State (“Çağdaş Devlet”) adlı kitabında toplumsal bir kurum olan devletle, diğer kurumlarm ve topluma egemen olan sınıf sisteminin karşılıklı olarak birbirini belirlediğini savunmuş, siyasi yapılar ve süreçler ile değer sistemleri arasında derin ilişkiler olduğunu vurgulamıştır.

1931 ’de yayımladığı Society (“Toplum”) adlı kitabında toplumu, meşru değer sistemleri olan yerleşmiş geleneklerde ve yasalarda, değişik örgütlenme biçimlerinde ifade edilen çıkarların bütünü olarak ele almıştır. Maciver’in toplumsal çıkarlarla ilgili sınıflaması bireyler arası ilişkilerin, grup örgütlenmelerinin temellerinin ve toplumsal bağların niteliğinin açıklanmasına katkıda bulunmuştur. İki tür toplumsal örgütlenme biçimi tanımlayan Maciver, tüm toplumsal örgütlenmeye biçim verici türe “cemiyet” ve bunun içinde gelişen özgün örgütlenmelere de “birlik” adını vermiştir.