Robert Fruin Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Kısa Bilgi

27

FRUIN, Robert Jacobus (1823-1899)

Hollandah tarihçi. Ülkesinde bilimsel tarih araştırmalarının öncüsü olmuştur.

Asıl adı Frewin ya da Frewen olan, Rotterdam’a yerleşmiş bir Ingiliz ailedendi. Babası eczacıydı. Leiden Üniversitesi’nde klasik filoloji öğrenimi gördü. Heeren, Ottfried Müller ve Niebuhr gibi Alman tarihçilerden etkilenerek tarihle ilgilenmeye başladı. Bir süre Mısır uygarlığı konusunda çalıştıktan sonra 1860’ta Leiden Üniversitesi’nde tarih profesörü oldu. Bu üniversitedeki çalışmalarını 1893’e değin sürdürdü. 1868’den sonra Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde (Anavatanın Tarih ve Tarihçiliğine Katkılar) adlı derginin yayın yönetmenliğini üstlendi.

Fruin’in çalışmaları Hollanda’da bilimsel tarih çalışmalarının ilk örneklerini oluşturur. Yapıtlarının çoğu konuşma üslubunda yazılmış dağınık denemeler olmakla birlikte, Hollanda’da yapılan tarihsel araştırmaların başlangıcı niteliğindedir. Hollanda tarihini, özellikle de 16., 17. yy’lar dönemini ayrıntılarıyla ele almış, yapıtlarında Hollanda’nın toplumsal ve kültürel gelişmesini yansıtmıştır. Özellikle anayasal dönemin ilk yılları, din ve toplumsal kurumlar üzerinde incelemeler yapmıştır. Fruin Alman tarihçi Ranke’nin yöntemini benimsemiş, tarihsel olaylara nesnel ve yorumsuz bir tutumla yaklaşmıştır. Ancak Ranke’yi siyasal tarihe ağırlık verdiği ve toplumsal, düşünsel ve kurumsal tarihle yeteri kadar uğraşmadığı için eleştirmiştir.

•    YAPITLAR (başlıca): Tien jaren uit den tachtigjarigen oorlog, 1588-1598, 1859, (“Otuz Yıl Savaşları’nın On Yılı”); Verspreide geschriften, (ö.s.), P.J.Blok, P.L.Muller, S.Muller (der.), 11 cilt, 1900-1905, (“Çeşitli Çalışmalar”); The Siege and Relief of Leyden in 1574, (ö.s.), (İng. çev. 1927), (“Leyden’in 1574’te Kuşatılması ve Kurtarılması”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi