Robert Chaney – Antikçağdan Günümüze Kadar Essniler ve Sırları

Robert Chaney – Antikçağdan
Günümüze Kadar Essniler ve Sırları

Hz. İsa’nın yaşamı ve Esseni gelenekleri arasındaki
benzerlikler üzerinde durarak Hz. İsa için Esseni yakıştırması yapılıyor.

Daha çok Vaftizci Yahya üzerinde duruyor.

Yıkanma / vaftiz bir gelenek olarak Essenilerde karşımıza
çıkıyor.

Tarihsel kanıtların yeterli olmayışı bütün iddiaları
muallakta bırakıyor.

Essenilerin M.Ö. 60-40 gibi Romalılarca ortadan
kaldırıldıklarını kabul ediyoruz.

Yitik bilgileri ve kayıp hazineleri üzerinde bir muamma hâlâ
daha sürüp gitmektedir.

Türkçeleştiren: Duygun Aras

Ruh ve Madde Yayınları, Ekim 1996