Robert Browning Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

58

BROWNING, Robert (1812-1889)

İngiliz şair. Alfred Tennyson ile birlikte Victoria döneminin en önemli şairleri arasındadır.

7    Mayıs 1812’de, Londra’nın Camberwell yöresinde doğdu. Babası bir banka memuruydu. Babasının zengin kitaplığından yararlanarak edebiyatla ilgilenmeye başladı. Londra Üniversitsi’nde bir dönem okumasının dışında eğitimini evde, özel öğretmenler yardımcılığıyla edindi. Romantik şair Shelley’in etkisinde yazdığı ilk şiiri Pauline’ı 1833’te (yayımladı. Kısa bir süre sonra “dramatik monolog” adı verilen tekniği şiirlerinde uygulamaya başladı. Bu türde yazdığı ilk şiiri Paracelsus, 1835’te yayımlandı. Para-celsus’ta ünlü Rönesans dönemi bilim adamı ve simyacısı Paracelsus’un kişiliğinin derinlemesine bir incelemesi yer alıyordu. 1840’lı yılların başlarından başlayarak Browning “dramatik monolog” tarzında yazdığı şiirlerini yayımladı. 1844’te kendisi gibi şair olan Elizabeth Barret ile mektuplaşmaya başladı. 1846’da Elizabeth’in babasının karşı çıkmasına aldırmayarak gizlice evlendiler ve İtalya’ya giderek önce Pisa’da, ardından Floransa’da yaşamaya başladılar. Zaman zaman İngiltere’ye gitmekle birlikte yaşamının bundan sonraki bölümünü İtalya’da geçiren Brow~ ning, 1861’de şair olan karısı Elizabeth Browning’i yitirdi. 1868-1869 yıllarında başyapıtı olan The Ring and the Book’u (“Yüzük ve Kitap”) yayımladı. 12 Aralık 1889’da, Venedik’te öldü.

Browning’in şiirlerinde imgelerden çok eylem ön plana çıkar. Bu onun çoğu şiirini “dramatik” diye adlandırmasının nedenidir. Ancak bu eylem genellikle bir bireyin iç dünyasını irdelemeye yönelik bir anlatımla ele alınır. Çağdaşı olan Tennyson’un aksine, Browning’in kişileri efsanevi kahramanlar değil, çoğu Rönesans döneminde yaşamış gerçek kişiler olan din adamları, bilim adamları, ressamlar ve şairlerdir. “Dramatik monolog” yöntemiyle bu kişiler kendi iç çelişkilerini, dünya hakkındaki düşüncelerini ve bu düşüncelerin değişimini ortaya koyarlar. Browning’in en ünlü yapıtı olan The Ring and the Book’ta bu yöntem doruğuna ulaşmıştır. Konusunu Browning’in Floransa’da bulduğu eski bir kitapta anlatılan 17. yy’daki bir cinayet davasından alan şiir, cinayet olayını olaya karışan dokuz değişik kişinin baktş açılarından anlatır.

•    YAPITLAR (başlıca): Paulıne, 1833; Paracelsus, 1835; Dramatic Lyrics, 1842, (“Dramatik Lirikler”); Dramatic Romances and Lyrics, 1845, (“Dramatik Romanslar ve Lirikler”); Men and Women, 1853, (“Erkekler ve Kadınlar”); Dramatis Personae, 1864, (“Oyun Kişileri”); The Ring and the Book, 4 cilt, 1868-1869, (“Yüzük ve Kitap”); Aristophanes’ Apology, 1875, (“Aristophanes’in Savunması”); Dramatic Idylls: First Series, 1879, (“Dramatik idiller: Birinci Seri”); Dramatic Idylls: Second Series, 1880, (“Dramatik İdiller: İkinci Seri”); Asolando, 1889.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi