Robert A. Johnson – Biz

Robert A.
Johnson – Biz

Romantik Aşkın
Psikolojisi

Mitos bütün bir topluluğun, tarihinin bir noktasında
gördüğü ortak düştür. (s. 16)

Bu tema ile işlenen konu Tristan Isolde’in Avrupa
kültürüne tesir eden bir mitos olarak yorumlanması çabası olarak devam ediyor.

Türkçeleştiren: Işılar Kür

Okuyanus Yayınları

Haziran 2001