Rize Sempozyumu – 2006: Orhan Naci Ak – Rize’nin Yönetim Tarihi

0
39

Orhan Naci Ak – Rize’nin Yönetim Tarihi (s. 38-41)

Rize’nin yönetim tarihini incelerken bize
yol gösterecek tarihi kaynaklar ve belgeler sırasıyla şöyledir: Tapu Tahrir
Defterleri, Ahkâm Defterleri, Salnameler…

1515 tarihinden sonra yazılan bütün Tapu
Tahrir Defterlerinde ve özellikle 387 numaralı 1530 tarihli icmal defterinde
Rize, Atina, Hemşin ve Arhavi’den kaza olarak bahsetmektedir.

Rize kazası İyidere ırmağından başlayarak,
Çayeli Kemer köyüne kadar olan bölgeyi ihtiva ediyordu. (s. 38)

Atina kazası Ardeşen topraklarını da içine
alan bir bölgeyi kapsıyordu.

Hemşin üç bölgeden ibaretti. Cimil’den Çat’a
kadar tamamen yayla olan bölge, Çat köyünden Hemşin Levent köyüne kadar olan
bölge ve Senoz yani Çayeli’nin Kaptanpaşa bölgesi.

Arhavi kazası (…) 1509 tarihinde Çoruh
ağzına kadar (…) Kemalpaşa ve Gönye bölgesini içine alacak şekilde genişledi.

Rize ilçelerinde birer serasker vardı. (s.
39)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here