Rize Sempozyumu – 2006: Nazım Kuruca – 19. Yüzyılın İkinci Yarısında Rize’nin İktisadi ve Sosyal Durumu

31

Nazım Kuruca – 19. Yüzyılın İkinci Yarısında
Rize’nin İktisadi ve Sosyal Durumu
(s.
150-158)

Rize, Trabzon vilayetinin iktisadi ve sosyal
gelişmesinin dışında düşünülmemeli hatta burada meydana değişmelerin kısa
zamanda Rize ve havalisinde etkilerinin görüldüğünü rahatlıkla söylemek
mümkündür. (s. 150)

1873 yılında Rize kazasında 353 dükkân, 53
mağaza, 2 han, 16 fırın, 2 hamam ve 31 odanın hizmet verdiği görülmektedir.
(Trabzon Vilayet Salnamesi, Sene 1873, s. 88-89) (s. 152)