Rize Sempozyumu – 2006: Cengiz Çakaloğlu – 1905 Yemen İsyanı ve Rize Redif Taburu

Cengiz Çakaloğlu – 1905 Yemen İsyanı ve Rize
Redif Taburu
(s. 48-56)

Yemen’deki en önemli isyanlardan biri de,
İmam Yahya’nın önderlik ettiği isyandır. Bu isyanı bastırmak amacıyla 1905
Yemen’deki en önemli isyanlardan biri de, İmam Yahya’nın önderlik ettiği
isyandır. Bu isyanı bastırmak amacıyla 1905 yılında nizamiye birliklerinin
yanında Anadolu ve Rumeli’nde çok sayıda redif taburu sevk edildi. Bunlardan
biri de Redif Livası’nı teşkil eden sekiz taburdan biri olan Rize Taburu’ydu.
Yaklaşık 1,5 yıl Yemen’de bulunan Rize Taburu (…) 1906 yılı sonlarında terhis
edildi. (s. 48)