Rize Sempozyumu – 2006: Ali Akdoğan – Geleneksellik ve Modernlik Bağlamında Rize’de Dini Hayat

Ali Akdoğan – Geleneksellik ve Modernlik
Bağlamında Rize’de Dini Hayat

(s. 594-600)

Dini değerlere inanma bakımından Rize ilinde
yaşayan insanların inançlı ve dini değerlere bağlı olduğu görülmektedir.

(Yapılan mülakatlarda) Genel olarak dini
değerlerde bir gerileme olduğu söylenmektedir.

Rize, toplum yapısına bakıldığında camiler,
Kur’an kursları itibarıyla ibadetine bağlı bir kent görünümündedir.

Camilerde beş vakit cemaat
gözlenebilmektedir. Beş vakit namaz kılmayanların büyük bölümü Cuma namazı ve
bayram namazına gitmektedir.

Tablo bu olduğu halde halktan kimseler yine
de eskiden namaza daha çok dikkat edildiğini, şimdilerde cemaatin zayıf olduğunu
söylemektedirler.

Rize ilinde namaz dışında oruç, hac, zekat
gibi ibadetlere de önem verildiği görülmektedir. Ramazan aylarında Rize ili
genelinde gündüzleri yeme-içme hizmeti veren mekân sayısı çok azdır.

Yardımlaşma konusunda geçmişe kıyasla büyük
gerileme olduğu söylenmekte, eskiden insanlar birbirlerinden haberdar
yaşıyorlardı.

Rizeli ailesine çok düşkündür. Günümüzde
çekirdek aileye geçişle birlikte eski güçlü aile yapısının arandığı da dillere
yansımaktadır.

Geçmiş dönemde aile içerisinde büyüklerin
sözü her konuda geçerliydi. Diğer fertlerle ilgili bir karar gerektiğinde
geçmiş dönemlerde söz sahibi yine evin büyüğü idi. Günümüzde aile içinde birey
kendi kararları konusunda ısrarcı olabilmekte, büyükler eski otoritelerini
kaybetmektedirler.

Rize ilinin eğitim ve kültür hayatı
bağlamında önceki dönemler için, “medeniyetten önce para girdi” ifadesi
kullanılmaktadır.

Toplumun dini bilgi ve davranışlar konusunda
yeterli düzeyde olmadığı bunda görevlilerinin de payı olduğu ifade
edilmektedir.

Rize siyaset kenti. Bu maddi ve manevi geri
kalmışlığın en büyük sebebidir. Benden olsun gerisi lazım değil.

Rize dini inanç, ibadet ve sosyal hayat
bakımından muhafazakâr bir yapıya sahiptir. Bu muhafazakârlık önceki dönemlerde
daha belirginken bugüne gelinceye kadar bazı kırılma ve değişimlere uğramıştır.

İlde yaşayan orta ve üstü yaştaki insanlar
geçmişe özlem duymaktadırlar. Bunun asıl nedeni değişimin gözlendiği dönemlerde
sosyal problemlerin de artmış olmasıdır.