Risale i Kuşeyriye Kuşeyri Risalesi Nedir, Ne Demektir, Anlamı

0
44

Risale-i Kuşeyrîyye

İslâm Aleminin büyük sufîferinden Abdülkerim b. Havâzin el-Kuşeyrî (986-1072) tarafindan yazılan tasavvufun mühim kaynaklarından biridir. Kuşeyrî’nin en mühim ve ençok şöhret kazanan eseri olup 1044-1045 yılları arasında yazılmıştır. Aslında İslâm ülkelerinin sufî âlimlerine hitaben kaleme alınmış bir mektub hüviyetindedir. Tasavvuf ve sufîliğin esaslarının kaybolmağa başladığı, gerçek şeyhler ile onlara uyanların kalmadığı bir sırada tasavvufu ve tarikatı bu gerilemeden kurtarmak gayesi ile yazılmıştır. Tasavvufun ehl-i sünnet akidesine uyduğunu göstermekle, onu bu bakımdan yapılan hücumlara karşı korumuş ve tasavvufun İslâm muhitinde meşru bir mevkî kazanmasına sebeb olmuştur.